Hermeneutische competentie

Bestaat uit vermogen om verhalen en ervaringen van mensen de existentiële betekenis daarvan te lezen en dialoog over op gang te brengen.