Constructionisme

Constructionisme richt zich op het individu en diens waarheid en constructivisme op het construct gemaakt door de samenleving.