Kennisbank

Conflict Theory

In ‘conflict theory’, een van de vroegere benaderingen van de sociologie van wetenschappelijke kennis, wordt aandacht besteed aan de kennisrelaties tussen wetenschappers, met name de analyse van machtsverhoudingen in de wetenschap. Ook wordt ingegaan op de rol van de sociale wetenschapper als criticus van de uitkomst van wetenschappelijke conflicten.