Communicatief handelen

Dit betreft handelen op basis van wederzijds begrip tussen sociale actoren.
Overeenstemming komt in communicatie tot stand, via taalhandelingen.