Kennisbank

Allegorie

Een allegorie is een vorm van beeldspraak die een hele zin of meerdere zinnen wordt volgehouden, in tegenstelling tot de metafoor, waarbij één woord door een beeld wordt vervangen. Veel allegorieën maken gebruik van personificatie van algemene of abstracte begrippen, zoals (on)deugden, gedachten, karakters. Vaak hebben de personages zelfs expliciet die begrippen als naam. Op deze wijze kan de morele les van het verhaal aanschouwelijk worden voorgesteld (didactische literatuur).