Blog

Kardinaal Simonis: "wir haben es nicht gewusst."

Kardinaal Simonis was 38 jaar actief bisschop. In die periode zijn hem “tien gevallen ter oren gekomen” van seksueel misbruik binnen de roomskatholieke kerk. Tegen de daders deed hij indertijd geen aangifte. Deze gevallen werden intern afgedaan. Over de vele meldingen van misbruik die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen zei hij: “wir haben es nicht gewusst.” Simonis sprak verder zijn afschuw uit over het misbruik. De kardinaal sluit zich ook aan bij de brief van de paus en hoopt op “heling en genezing van dit kwaad.”