Blog

De Kinderrechter

De Kinderrechter is een onthullende documentaire van Meral Uslu en Maria Mok. De filmmakers kregen een unieke toestemming om te filmen achter de schermen van kinderrechtzittingen. Kinderrechters beslissen dagelijks over het lot van jonge delinquenten en slachtoffers van huiselijk geweld en verwaarlozing. Een complexe wereld vol dilemma’s, waarin het belang van het kind niet of nauwelijks eenduidig is vast te stellen. De camera volgt een zestal Nederlandse kinderrechters en hun jeugdige cliĆ«nten in de rechtszaal, in de gangen en de lift die vanuit het cellencomplex naar de rechtszaal leidt. De officier van justitie bespreekt de strafbare feiten en de gedaagden en hun vertegenwoordigers, ouder, advocaat of gezinsvoogd vertellen hun kant van de zaak. De kinderrechter doet vervolgens uitspraak.