Kennisbank

8 karaktereigenschappen die narcisten zoeken bij slachtoffers

Frequent krijg ik de vraag welke karaktereigenschappen narcisten zoeken bij slachtoffers. In dit artikel geef ik acht karaktereigenschappen die narcisten zoeken bij hun slachtoffers op willekeurige volgorde weer. Ik wil hierbij opmerken dat een narcist zeer selectief is en derhalve niet zomaar iemand selecteert. Narcisten zijn roofdieren en moeten zichzelf capabel genoeg achten om het slachtoffer te strikken, vangen en vervolgens te ‘verorberen’. De narcist zal zijn of haar energie nauwelijks spenderen aan een persoon die teveel energie vraagt. Het doel is immers om ‘supply’ te verkrijgen, ofwel de narcist heeft het slachtoffer nodig om zich op tal van terreinen (geestelijk en materieel) te voeden. Wanneer u de navolgende karaktereigenschappen hebt, dan is de kans zeer groot dat u op de ‘hitlist’ van een narcist staat óf mogelijk al een narcist in uw leven hebt.

1. U bent genereus

Zoals gesteld hebben narcirsten maar één doel: het slachtoffer volledig exploiteren.
Wanneer u genereus op tal vlakken bent, wat overigens een goede eigenschap is, dan zal een narcist hier dankbaar gebruik van maken. De narcist zal echter na verloop van tijd steeds meer van u verwachten, maar zeker niet minder. Betaalt u vaak de rekeningen?, stelt u zichzelf vaak geestelijk of in andere zin ter beschikking?: een narcist zal hier zeer blij mee zijn en u doelbewust misbruiken.

2. U hebt vertrouwen in mensen

U hebt vertrouwen in mensen en gaat er vanuit dat mensen op eerlijke wijze met u omgaan. Ook dit is een goede eigenschap, echter is het noodzakelijk vertrouwen te schenken aan mensen aan wie dat toekomt en daarbij zekere grenzen in acht te nemen, in het bijzonder uw eigen grenzen.
Narcisten gaan graag over uw grenzen heen, zeker wanneer u uw vertrouwen hebt gegeven. Ook wanneer u grenzen stelt, dan zal een narcist doorlopend de grens opzoeken en deze doelbewust ten bate van de narcist verleggen.
Het is daarom van belang dat u sterk in uw schoenen staat en uw grenzen stevig bewaakt.
Dit is lastig. Zeker wanneer de narcist een bepaalde schijn opwekt in een situatie en u toch besluit toe te geven, om welke reden dan ook. Met het uiteindelijk verleggen van de grens maakt u zich kwetsbaar en de gevolgen kunnen desastreus zijn.

3. U bent integer en hebt een sterke werkethiek

Wanneer u zeer integer bent en een sterke werkethiek hebt, dan gaat dit vaak gepaard met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. U doet vaak ‘het zware werk’. Een narcist is hier dol op, want deze goede eigenschap(pen) betekent doorgaans dat de narcist minder hoeft te doen en geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Of het nou een vriendschap, een zakelijke betrekking of zelfs een liefdesrelatie betreft, de narcist ontslaat zich in dit verband van verantwoordelijkheden en u mag hier de gevolgen van dragen. De narcist zal zoveel mogelijk naar u verleggen met alle gevolgen van dien.

4. U hebt een flinke rugzak en draagt mogelijk nog trauma’s met u mee

Wanneer u een flinke rugzak, met bijbehorende trauma’s, met u meedraagt, dan zal een narcist dit zeer snel spotten. Een narcist heeft hier een zesde zintuig voor en de narcist zal hier op verschillende manieren op inspelen teneinde vertrouwen te winnen. En wederom: het maakt niet uit of het een vriendschap, een zakelijke betrekking of zelfs een liefdesrelatie betreft. De narcist zal zoeken naar uw leemtes en hier op inspelen.

5. U hebt geen of beperkte grenzen én bewaakt deze onvoldoende

Indien u geen of beperkte grenzen kent, stelt en deze bewaakt dat bent u buitengewoon vatbaar om geëxploiteerd te worden door een narcist.
Velen stellen vaak geen grenzen en bewaken de grenzen niet, omdat gevreesd wordt voor kritiek, afwijzing, verlating of zelfs volstrekt afgestraft te worden. Toch is het uitermate noodzakelijk om, zoals reeds bij punt 2 aangehaald, hier buitengewoon stellig in te zijn om alle destrastreuze gevolgen te voorkomen.
Een narcist houdt niet van een persoon die  grenzen stelt en zal na een aantal pogingen, die in verschillende vormen kan geschieden, (uiteindelijk) afdruipen.
Wees in beginsel niet bang voor de narcist en de acties die de narcist vervolgens uithaalt, uitgezonderd wanneer het op fysiek geweld uitdraait. Neem in dat geval contact op met  professionals die u kunnen ondersteunen.

6. U zoekt genegenheid

Wanneer u bewust of onbewust genegenheid zoekt, dan zal een narcist dit haarfijn aanvoelen en u als prooi beschouwen. Zoals eerder gesteld is de narcist altijd opzoek naar ‘supply’ en u bent, zeker in relatie tot eerder genoemde punten, dan een uitstekend doelwit. Wanneer u genegenheid zoekt om bepaalde leemtes op te vullen, dan is het buitengewoon raadzaam om direct met uzelf aan de slag te gaan om (meer) leed te voorkomen.

7. U hebt bevestiging nodig

Dit punt hangt nauw verband met karaktereigenschap zes. Genegenheid zoeken, bevestiging willen, maakt u, zoals gesteld, doelwit van een narcist daar een narcist in dit geval weet dat u zult geven om bevestiging terug te krijgen zoals u die zoekt. De bevestiging zal echter nooit komen, of in ieder geval niet op de manier waarop u dat wenst of wat goed zal voelen. Bevestiging dient u echt uit uzelf te halen. 

8. U wilt anderen helpen en ‘repareren’

Anderen helpen en ‘het licht’ laten zien is te prijzen als karaktereigenschap, echter is niet mogelijk om dit constant te doen wanneer u hierop leegloopt en hier uitsluitend ellende voor terugkrijgt. Wanneer u een dergelijke karaktereigenschap hebt en u blijft anderen helpen, tracht anderen ‘onvoorwaardelijk’ te repareren, dan moge het evident zijn dat een narcist deze karaktereigenschap zal misbruiken waar mogelijk. Het is immers ‘supply’.
Voorts stimuleert het ‘trauma bonding’, inhoudende een traumatische band welke –wanneer te ver doorgeëvalueerd- zeer pijnlijk en moeilijk is om van los te komen.
Wanneer laatstgenoemde betrekking heeft op u, dan is het buitengewoon raadzaam om deze zelfkastijding direct te beëindigen en aan uzelf te werken.

Indien u een narcist in uw leven hebt, of hebt gehad, en momenteel de destructieve gevolgen hiervan ondervindt, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Katharsis Academy heeft tevens een traject ontwikkeld om u te ondersteunen.

Nomair van Wijk

Nomair van Wijk

Dit artikel is geschreven door Nomair van Wijk.
Nomair is oprichter en directeur van Katharsis Academy

Deel dit artikel

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Pinterest
Deel via email
Deel via Whatsapp