Machiavellisme

Samen met subklinische psychopathie en subklinisch narcisme maakt machiavellisme deel uit van de zogeheten dark triad van persoonlijkheidskenmerken. Dit drietal wordt gekenmerkt door een sociaal offensief karakter, zonder deel uit te maken van een pathologie. Machiavellisten hebben een aantal unieke kenmerken zoals wantrouw, cynisch en egocentrisch.Zij investeringen zichzelf geenszins emotioneel…

Humanistische psychologie

De humanistische psychologie werd begin jaren zestig van de vorige eeuw gepresenteerd als de ‘derde weg’ of ‘derde kracht’.Humanistische psychologie was een reactie op de psychoanalyse en het behaviorisme. Humanistische psychologie ontstond vrijwel gelijktijdig met de cognitieve psychologie.Humanistische psychologie kent een zevental uitgangspunten welke onderstaand zijn weergegeven. 1. In de…

Positieve psychologie

Positieve psychologie betreft de jongste ontwikkeling onder de psychologische stromingen.De term en samenhangende inhoud verscheen door een artikel van Martin Seligman: Building human strength: Psychology’s forgotten mission.In de functie van president van de American Psychological Asscociation constateert hij daarin dat de (Amerikaanse) psychologie zich vooral gericht heeft op het begrijpen…

Paul Feyerabends methodologische anarchisme

Feyerabend beweert dat wetenschap in wezen een anarchistische exercitie is. Er is niets mis met de wetenschappelijke methode van kennisverwerving, echter is het alleen niet de enige methode en dienen ook andere methoden te worden gebruikt. Dit is het belangrijkste punt van Feyerabend wat gemakkelijk verkeerd opgevat kan worden. Dit…

Toxic positivity

Dit betreft de overgeneralisatie van een blijmoedige en optimistische staat dat leidt tot ontkenning, minimalisatie en invalidatie van de authentieke menselijke (emotionele) ervaring.

Alogon

Alogon (Grieks), het onuitspreekbare, het onlogische (irrationeel) en het onmeetbare, zo werden de rationele nummers genoemd door de Griekse filosofen Pythagoras en Plato.

Immanent frame van Taylor

Dit betreft een staat waarin veel hedendaagse westerse samenlevingen zijn beland. Geen buitensluiting van alles wat met transcendentie heeft te maken, maar juist nieuwe verbindingen (en spanningen) tussen immanentie en transcendentie.

Frankfurter Schule

De Frankfurter Schule is in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstaan uit het Frankfortse Institut fur Sozialforschung.Tot de Frankfurter Schule behoorden in die jaren o.a. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm en Walter Benjamin. Bovengenoemde maatschappij kritische wetenschappers (sociologen, psychologen en filosofen) verbinden ideeën van Hegel…

Cognitieve Psychologie volgens Beck

Cognitieve Psychologie volgens Beck kent de navolgende basisuitgangspunten: 1. De ‘black box’, de hersenprocessen staan centraal.2. De cognitief psycholoog stelt zich de vraag wat de motivaties zijn voor iemands gedrag.3. Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat hierbij informatieverwerking centraal.4. Mensen worden beschouwd als actieve en creatieve wezens die zelfstandig…